ماموریت دانش بنیان ها در آب های ژرف معین شد

به گزارش مجله ایرکا، به گزارش خبرنگاران، چندسال است که چراغ هشدار بحران آبی در کشور روشن شده و نمود این شرایط را می توان در عدم تامین آب بسیاری از منطقه ها کشور مشاهده کرد. فناوری های مختلفی همانند بازچرخانی با روش های علمی، استفاده مجدد از آب های شور با دستگاه های ایرانی، جلوگیری از تبخیر آب های سطحی به تجهیزات ایران ساخت، بهره مندی از زه آب های کشاورزی به وسیله آبیاری های هوشمند و … به عنوان راهکارهایی شناخته شده اند که در بحران آبی مورد استفاده قرار می گیرند.

ماموریت دانش بنیان ها در آب های ژرف معین شد

این فناوری ها نشان از دایره وسیع تکنولوژی های کاربردی در حوزه آب است که کم و بیش به وسیله محققان کشور و شرکت های دانش بنیان ارائه شده اند. اما در این میان کشف آب های ژرف هم از دیگر تدبیرهایی محسوب می گردد که در کشورهای دارای ظرفیت همانند ایران به عنوان یکی دیگر از راهکاری بهره وری از آب های زیرزمینی مطرح می گردد.

آب های ژرف همان برف های ذوب شده ای هستند که در لایه های سنگی عمیق قرار دارند و عمدتاً در فواصل خیلی زیاد از مخازن این آب ها واقع شده اند که با حجم زیاد و سرعت کم به وسیله شکستگی ها به درون زمین نفوذ نموده و به مخازن آب ژرف می رسند. این مخزن ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و در بعضی از کشورها مورد بهره برداری قرار گرفته اند.

با آنالیز های محققان بعضی استان های کشور از جمله سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی دارای ظرفیت آبی زیرزمینی هستند که با ورود به عمق 3 هزار متری زمین، می توان آن را برای مصرف آبی همان منطقه استخراج کرد.

در حال حاضر نزدیک به یک دهه است که پروژه بزرگ کشف آب های زیرزمینی و ژرف استان سیستان و بلوچستان در حال انجام است و با حفر 2 چاه، آب مورد احتیاج منطقه را تامین می نماید.

برنامه ریزی برای مدیریت پروژه کشف آب های زیرزمینی / توسعه مدل علمی کشف آب های ژرف

با وجود آنکه از مطالعات شناسایی آب های ژرف در ایران 10 سال می گذرد، به تازگی مسئولان معاونت علمی و فناوری وارد این حوزه شده و با هماهنگی مسئولان استانی و سرمایه گذاران به پیشرفت پروژه کشف آب های ژرف یاری می نمایند.

دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری درخصوص اهمیت آب های ژرف و ضرورت انعقاد قراردادهای لازم برای پیشرفت پروژه می گوید: کمبود آب، مانع توسعه در سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی شده به همین علت مطالعات آب ژرف در این استان ها سرعت گرفته است. در حوزه اکتشاف آب های ژرف، به دستاوردهای خوبی رسیدیم.

وی اضافه می نماید: در حال حاضر روی توسعه مدل علمی کشف این آب ها کار می کنیم تا به آب با کیفیت بالاتری برسیم و امیدواریم در چاه های تازه به آب شرب هم دست یابیم.

ستاری تاکید می نماید: تحول صنعت در هر دو استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی در گرو توسعه آب ژرف است. چرا که هزینه های انتقال آب بالا است. از سویی فناوری ها برای حفاری آب ژرف توسعه پیدا نموده است. آب های ژرف حوزه بزرگی برای سرمایه گذاری است که شرکت های دانش بنیان می توانند سهم بالایی از بازار آن را داشته باشند.

تکمیل فناوری های مطالعاتی آب های ژرف در دست اقدام است

دکتر نادرقلی ابراهیمی مشاور معاون علمی و فناوری و دبیر کارگروه تخصصی آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست این معاونت در مورد اهمیت کشف آب های ژرف و تتازه پذیر به خبرنگاران می گوید: فناوری شناسایی، مطالعات، حفاری و بهره برداری مطالعات آب های ژرف طی سالهای اخیر شروع شده و در چهار سال گذشته با قوت پیش رفته است.

ابراهیمی با بیان اینکه با توجه به بحران آبی استان سیستان و بلوچستان، شناسایی منابع تازه یکی از راههای برون رفت از بحران آب است، ادامه می دهد: مطالعات در این استان در حال تکمیل است و ادامه دارد.

وی با تاکید بر اینکه این مطالعات در راستای اکتشاف چاه های آب در منطقه سیستان و بلوچستان است، اضافه می نماید: این منابع حتماً باید شناسایی و پس از تکمیل زنجیره فناوری های مطالعاتی، حفاری و استحصال، برای تامین آب شرب شهروندان در اختیار دستگاه متولی قرار داده گردد.

ابراهیمی با بیان اینکه تا به امروز دو چاه مطالعاتی اکتشافی حفر شده است، می افزاید: تجهیزات این مطالعات همگی ساخته شرکت های دانش بنیان است، امید داریم با هماهنگی صورت گرفته عملیات تکمیل مطالعات کشف آب های زیرزمینی به نتیجه معینی بر اساس راهبرد معین شده برسد و متعاقباً برنامه بهره برداری شروع گردد. تا به امروز بخشی از این هدف بزرگ محقق شده است.

وی در پاسخ به اینکه برای کشف آب های ژرف و مطالعات مربوط به آن با نقدهای روبرو است آیا این موضوع مانع ادامه پروژه نمی گردد، تاکید می نماید: بعضی نقدها غیر علمی به مطالعات آب های ژرف در حد حرف و غیر کارشناسی هستند؛ مثلاً انکار کشف آب در ژرفای زمین در مرحله مطالعات و اکتشاف، از جمله این نقدها بوده که معنایی ندارند.

ابراهیمی یادآور می گردد: این مطالعات در جهت ظرفیت شناسی است که چقدر آب تتازه پذیر در زیر زمین داریم؛ وظیفه ما مطالعات اکتشافی است.

20 ماموریت دانش بنیان ها در حوزه آب های ژرف معین شد

با توجه به اینکه کشف آب های ژرف، اطلاعات وسیعی را برای استخراج آب می طلبد و مستلزم شناخت منطقه ها و نواحی مستعد است از این رو معاونت علمی وفناوری فراخوانی را منتشر نموده و براساس آن از دانش بنیان های فعال در این عرصه حمایت می نماید.

در این فراخوان، موضوعات اصلی که باید تحقیق و آنالیز شوند یا دستگاه هایی که به فراوری برسند، معین شده است. این ماموریت ها از مطالعات آب های زیرزمینی ایران تا ساخت تجهیزات و پالایش آب های نامتعارف را در بر می گیرد.

جدول 20 ماموریت دانش بنیان ها در زمینه کشف آب های ژرف

ردیف حوزه های مهم فعالیت دانش بنیان در عرصه آب های ژرف
1 مرروی بر مطالعات معین سن آب زیرزمینی در ایران و احصاء کمبودها و معین جهت گیری در مطالعات آینده
2 ارزیابی ستون چینه شناسی چاه های ژرفی سیستان و پیوستگی و قرابت آنها
3 ارائه مفهوم تتازهپذیری منابع آب زیرزمینی در ایران با مقدار گیری سن تعدادی از آبخوان ها در شرق کشور
4 سیال حفاری دوست دار محیط زیست پایه آبی
5 آبخوان های زمین شناسی شرق ایران و موقعیت و هندسه دگرشکلی بلوک هلمند-لوت
6 آبخوان های سازندی، ماهیت، تعریف، انواع، تاریخچه، علم و نقش آنها در گذشته، حال و آینده دنیا و ایران
7 حکمرانی بهره برداری پایدار از آب خوان های سازندی
8 تهیه نقشه آب خوان ها پهنه بندی سن و ویژگی های فیزیکوشیمیایی آنها
9 طراحی، ساخت و استانداردسازی تجهیزات سرچاهی مناسب برای چاه های آب ژرف
10 بومی سازی طراحی و ساخت پمپ های درون چاهی و ابزار برخط مدیریت پمپ در سطح با دبی فراوری، درجه حرارت و فشار بالا
11 بایو هیدروژئوشیمی منابع آب ژرف
12 بومی سازی و بهینه سازی روش های پالایش آب های نامتعارف با استفاده از انرژی های تتازه پذیر
13 فراوری نرم افزارهای بومی برای وارون سازی سه بعدی داده های الکترومغناطیس به ویژه روش های پرکاربرد
14 مقایسه استفاده از آب ژرف با انواع دیگر آب های نامتعارف برای اهداف کشاورزی از دیدگاه مالی و زیست محیطی
15 تاثیر آبیاری با آب ژرف بر روی رشد و فراوری متابولیت های ثانویه گیاهان دارویی منطقه سیستان
16 آنالیز و امکان سنجی 10 گونه ماهی زینتی با استفاده از آب ژرف
17 کارآیی آب چاه های ژرف سیستان در روش های کم آبیاری زیرسطحی بر عملکرد گل محمدی
18 جداسازی و شناسایی باکتری های گرما دوست سلولوایتیک و باکتری های نمک دوست فراوری نماینده آنریم آسپاراژیتاز از آب های ژرف سیستان
19 ردیابی جهت جریان آب های ژرفی در منطقه سیستان
20 امکان سنجی بومی سازی طراحی و ساخت دستگاه MT

شرکت های دانش بنیان می توانند با ورود به عرصه پژوهش در زمینه آب های ژرف هم راهکارهای علمی خود را ارائه نمایند تا دستیابی به آب های ژرف با سهولت بهتری انجام بگیرد و بدین واسطه احتیاج منطقه ها کم برخوردار از آب مرتفع گردد.

منبع: خبرگزاری مهر
انتشار: 13 آبان 1400 بروزرسانی: 13 آبان 1400 گردآورنده: ccirca.ir شناسه مطلب: 1187

به "ماموریت دانش بنیان ها در آب های ژرف معین شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ماموریت دانش بنیان ها در آب های ژرف معین شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید