کشتی فرنگی

تبریک نوابغ کشتی و وزنه برداری به سوریان پس از عنوان محبوب ترین فرنگی کار دنیا

دو نابغه کشتی و وزنه برداری کسب عنوان محبوب ترین فرنگی کار دنیا را به حمید سوریان تبریک گفتند.

9 دی 1399

مثل داعشی ها پسرم را کتک زده اند

جهانگیر قاسمی گفت: پس از اینکه با نظر پزشکان محسن را به خانه خودمان در بروجرد بردیم دوباره او را به بیمارستان لاله آوردیم و شرایطش مثل قبل است و تعریفی ندارد.

18 مرداد 1399

حضور فعال ماموران نادو در شیراز، فرنگی کاران برتر جام تختی تست دوپینگ دادند

با حضور ماموران نادوی ایران در شیراز، از تعدادی از فرنگی کاران برتر جام بین المللی تختی تست دوپینگ گرفته شد.

22 اسفند 1398