تعبیر خواب شاهین چیست، دیدن شاهین در خواب چه تعبیری دارد؟

به گزارش مجله ایرکا، با تعبیر خواب شاهین، تعبیر خواب دریافت شاهین، تعبیر خواب کشتن شاهین و تعبیر خواب حمله شاهین همراه ما باشید

تعبیر خواب شاهین چیست، دیدن شاهین در خواب چه تعبیری دارد؟

شاهین پرنده ای است شکاری و تیزچنگ و بلند پرواز که دیدنش در خواب نیکو است این تعبیری است که مطیعی تهرانی برای دیدن شاهین در خواب آورده است حال معبرین غربی در خصوص رویای شاهین این گونه می گویند که تعبیر خواب شاهین ظلم و شجاعت است. این پرنده شکاری با چشمانی تیز بین به مانند عقاب و حرکاتی سریع شکارچی قهاری است. اگر در خواب شاهین دیدید شما با تیزهوشی خود می توانید ارزیابی بهتری برای موقعیت هایی که در آن قرار گرفته اید نسبت به رقبای خود داشته باشید. شما مثل یک درنده می توانید در هر رقابتی از رقبا پیشی گرفته و برنده شوید. همچنین شما توانایی محاسباتی دقیق و بدون خطا را دارید که همین عامل باعث ضمانتی است برای انجام دقیق کارها نه تنها برای خود بلکه برای دیگران هم این ضمانت برقرار است.

تعبیر خواب شاهین

محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب شاهین این است که از پادشاه ظالم بزرگی یابد. اگر بیند که شاهین مطیع او بود، دلیل که فرزندی آورد.

ابراهیم کرمانی گوید: دیدن شاهین درخواب، دلیل بر مردی بسیار دانا بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

تعبیر خواب شاهین بر چهار وجه است.

  1. قدر و مقام و منزلت
  2. فرمانروایی
  3. مال و نعمت
  4. فرزند

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر ببینید که شاهین را رام نموده اید و به شکار بر می انگیزید بسیار نیکو است و خواب شما از پیروزی و کامروایی خبر می دهد.

آنلی بیتون می گوید:

  • دیدن شاهین در خواب، نشانه آن است که دیگران به پیشرفت و موفقیت شمابا حسادت می نگرند.
  • اگر دختری خواب شاهین ببیند، نشانه آن است که کسی به او تهمت خواهد زد.

تعبیر خواب دریافت شاهین

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید که برای به دام افکندن شاهین کوشش می کنید این نشان کوششی است که در جهت کسب جاه و مقام و مال انجام می دهید و چنانچه شاهین را به چنگ بیاورید پیروز می شوید و مقام و منزلت می یابید. اگر ببینید که شاهین رام شماست و بر دست و پنجه شما نشسته بی کوشش و زحمت پیروز و کامروا می شوید

تعبیر خواب حمله شاهین

مطیعی تهرانی: نیکو نیست اگر ببینید که شاهین به شما که صاحبش هستید زحمت و جراحتی وارد می آورد. در خواب نگریستن به چشم شاهین نیز خوب نیست.

معبرین غربی گویند:

  • اگر در خواب شاهینی را همراه با دیگر پرندگان در هوا آماده برای شکار دیدید بیانگر نگرانی شما در خصوص آینده خود می باشد.
  • اگر شاهین با سرعت زیاد به سمت شکار حرکت کرد و آن را به چنگال خود گرفت نشان دهنده بدست آمدن شواهد و مدارکی از دیگران که فعالیت های خشن انجام می دهند.

تعبیر خواب کشتن شاهین

معبرین غربی گویند: اگر در خواب شاهینی را کشتید این خواب علایم خوبی به همراه دارد. این رویا نشان می دهد که در زندگی روزانه می توانید از حقوق خود در برابر دشمنان محافظت کنید.

سخن آخر

اگر به تازگی خوابی با موضوع شاهین دیده اید، می توانید رویای خود را در پایین همین صفحه برای کارشناسان ما بنویسید تا در اسرع وقت جوابگوی شما باشند.

انتشار: 19 آذر 1400 بروزرسانی: 19 آذر 1400 گردآورنده: ccirca.ir شناسه مطلب: 1004

به "تعبیر خواب شاهین چیست، دیدن شاهین در خواب چه تعبیری دارد؟" امتیاز دهید

2 کاربر به "تعبیر خواب شاهین چیست، دیدن شاهین در خواب چه تعبیری دارد؟" امتیاز داده اند | 4.5 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب شاهین چیست، دیدن شاهین در خواب چه تعبیری دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید